LaTeX ile Dokümana Kod Ekleme

LaTeX ile oluşturduğunuz dokümana çalışmanızda kullandığınız (örneğin python, R veya C#) kodlar eklemek mümkündür. Bunu üç farklı şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Bunlar verbatim, listings ve minted paketleridir. Şimdi sırasıyla bu paketleri örnekler vererek açıklamaya çalışacağız.

verbatim paketi

Eğer çalışmanıza kullanacağınız kodu satır içinde kullanmayı planlıyorsanız verb||  ifadesi sizin için yeterli olacaktır. Hatta bu komutu kullanmak için paket yüklemenize bile ihtiyaç bulunmamaktadır. Dosyanız direkt kullanabilirsiniz. Bununla ilgili bir örnek paylaşalım.

Kodunuzu satır içinde vermeniz gerektiğinde \verb|\usepackage{verbatim}| paketini yüklemeye ihtiyacınız bulunmamaktadır.

Yukarıda geçen verb||  ifadesi çalışmanıza kod eklerken kullanabileceğiniz en basit ifadedir. verbatim paketini ise daha geniş  kod parçalarında kullanabilirsiniz. Örneğin kullandığınız dosyada PHP yazılım dilini öğrettiğinizi düşünelim ve nerdeyse tüm yazılım dillerinde ilk öğretilen ekrana “Merhaba Dünya!” ifadesini ekrana basmayı öğrettiğinizi düşünelim. Bunu aşağıdaki ifadeyle dosyanıza ekleyebilirsiniz.

\documentclass{article}
\usepackage{verbatim}
\begin{document}

\begin{verbatim}
<?php
echo "Merhaba Dünya!";
?>
\end{verbatim}

Bu paket çok basit ihtiyaçları gidermekte kullanılmaktadır. Daha kapsamlı ve profesyonel görünüm için aşağıdaki pakete bakabilirsiniz.

\end{document}

listings paketi

listings paketi bir çok farklı dilde destek veren ve kullanım alanı daha geniş bir pakettir. Örneğin; akademik dergilerin çoğunluğu makalelere kod parçaları eklerken listings paketini kullanmaktadır. LaTeX ile yazdığınız makale ya da ödevinizde python kodlarına yer vermek istiyorsanız aşağıdaki kod parçasını kullana bilirsiniz. Bu kod ekrana basitçe “Merhaba Dünya” yazmak için kullanılmaktadır.

\documentclass{article}
\usepackage{xcolor,listings}

\lstdefinestyle{mystyle}{
  backgroundcolor=\color{lightgray},  
  commentstyle=\color{green},
  keywordstyle=\color{pink},
  numberstyle=\tiny\color{black},
  stringstyle=\color{pruple},
  basicstyle=\ttfamily\footnotesize,
  breakatwhitespace=false,     
  breaklines=true,         
  captionpos=b,          
  keepspaces=true,         
  numbers=left,          
  numbersep=5pt,         
  showspaces=false,        
  showstringspaces=false,
  showtabs=false,         
  tabsize=2
}

\lstset{style=mystyle}

\begin{document}

\begin{lstlisting}
#Bu benim ilk python kodum

print("Merhaba Dunya!")
\end{lstlisting}

Bu paket daha kapsamlı ve profesyonel görünüm elde ederken kullanılır.

Bunlara ek olarak, sınav kağıdı, tez, makale, ödev veya proje yazma aşamasında bir problemle karşılaşabilirsiniz. Bu durumunda aşağıda bulunan yorum bölümünden bize sorabilirsiniz. Buna benzer makalelere erişmek için Online Ders kategorisindeki yazıları inceleyebilirsiniz. Eğer LaTeX ile makale yazmayı öğrenmek için yeterli zamanınız yoksa veya biliyorsanız bile kendiniz el yazınızla ya da başka bir metin editöründe yazdığınız tezinizi, makalenizi, ödevinizi, proje, bildiri veya herhangi bir dökümanınızı biz sizin yerinize LaTeX ile yazmanızda yardımcı olabiliriz. Neler yaptığımızı görmek için linkteki sayfaya bakabilirsiniz. Daha önce çalışmasını yaptığımız okul ve dergi listesine referanslar sayfasından ulaşabilirsiniz. Lütfen LaTeX ile tez yazmayla ilgili fiyat, iş alımı ve iş teslimi veya aklınıza gelebilecek diğer sorularla ilgili bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Whatsapp'ı Aç!
💬 Nasıl yardımcı olabiliriz?
Merhaba 👋
Nasıl yardımcı olabiliriz?